Faculty of DentistryChiangmai University

ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

  • ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี พร้อมด้วย อ.ทพญ. ภัทริกา อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ต.ค.63 cr.ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 5 ตุลาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 63 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!