Faculty of DentistryChiangmai University

ผู้แทนวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม มอบเงิน จำนวน 500,876.93 บาท

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณผู้แทนวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ในโอกาสมอบเงิน จำนวน 500,876.93 บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ทางการเเพทย์และเพื่อผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสของศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียมให้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม เมื่อวันที่ 15 ต.ค.63
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 15 ตุลาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 27 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!