Faculty of DentistryChiangmai University

ประเพณีนำผู้แทนนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำ ปี 2563

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณีนำผู้แทนนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำ ปี 2563 “ฮีตแห่งศรัทธา...ล้านนาในม่านหมอก” ซึ่งเป็นครั้งแรกของกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยที่จัดขึ้นในฤดูหนาว ท่ามกลางความงดงามเเห่งธรรมชาติ ที่ จะบันทึกในความทรงจำของนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยวิถี New Normal . ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี และผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนนักศึกษาใหม่ จำนวน 22 คณะ ร่วมกิจกรรม ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.63
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 8 ธันวาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 70 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!