Faculty of DentistryChiangmai University

กิจกรรม"มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

  • ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี ร่วมกิจกรรม"มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โดยมีศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี เป็น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ลานน้ำพุ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.63 ภายในกิจกรรมมีบุคคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ขัดสี ทาสีรั้ว บริเวณแนวรั้วรอบ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา มีส่วนร่วมรับผิดชอบพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย เป็นการทำประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม ส่วนรวม และยังเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษามีความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ชาว มช. cr.ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 16 ธันวาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 61 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!