Faculty of DentistryChiangmai University

ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้ทางด้านทันตสุขศึกษา ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2563
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 18 ธันวาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 103 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!