Faculty of DentistryChiangmai University

เข้าร่วมรายการ FM100 เรื่อง “ แนะนำศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ณ มีโชคพลาซ่า ”

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำประเด็นในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ในหัวข้อ “ แนะนำศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ณ มีโชคพลาซ่า ” วิทยากรโดย อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และ อ.ทพญ. ภัทริกา อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกอากาศทางคลื่น FM 100 หรือทางเว็บไซต์ http://www.fm100cmu.com เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-12.00 น.
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนครั้งที่เข้าดู 87 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!