Faculty of DentistryChiangmai University

โครงการพัฒนาบุคลากร "สายใยส่งถึงน้อง" คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ขอขอบคุณสมาชิก โครงการพัฒนาบุคลากร "สายใยส่งถึงน้อง" คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมบริจาคเงิน และช่วยกันถักหมวกไหมพรมด้วยโครเชต์ จำนวน 115 ใบ ได้ส่งมอบให้กับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปมอบความอบอุ่นให้แก่น้องๆ นักเรียน โรงเรียนศรีเนรูห์ หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ มช.รวมใจ คลายหนาวเด็กศรีเนห์รู เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนครั้งที่เข้าดู 105 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!