Faculty of DentistryChiangmai University

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac จากองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ในเข็มที่ 1

  • ศูนย์ฉีดวัคซีน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac จากองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) เพื่อฉีดให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 จำนวน 49 ราย ในเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.64
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 19 กรกฎาคม 2564
จำนวนครั้งที่เข้าดู 233 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!