Faculty of DentistryChiangmai University

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2564
จำนวนครั้งที่เข้าดู 135 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!