Faculty of DentistryChiangmai University

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2565

  • ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2565 ถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 13 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ผนึกกำลังผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย . ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม มช. และสำนักบริการวิชาการ มช.
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 19 มิถุนายน 2565
จำนวนครั้งที่เข้าดู 87 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!