Faculty of DentistryChiangmai University

นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และปีที่ 6 ของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ศึกษาดูงานในคณทันตแพทยศาสตร์

  • นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และปีที่ 6 ของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ จำนวนกลุ่มละ 10 คน มาศึกษาดูงานในคณทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยดูเกี่ยวกับการที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเป็นนักศึกษาทันตแพทย์เขาเรียนกันอย่างไร และมาศึกษางานในโรงพยาบาลทันตกรรม ว่าโรงพยาบาลทันตกรรมมีระบบการรับผู้ป่วยมารักษาอย่างไร และนักศึกษาทันตแพทย์เขารักษาผู้ป่วยอย่างไร เมื่อวันที่ 12 – 16 กันยายน 2565 และ วันที่ 19 – 23 กันยายน 2565
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 23 กันยายน 2565
จำนวนครั้งที่เข้าดู 26 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!