Faculty of DentistryChiangmai University

การปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ ๔ พร้อมรับมอบเสื้อกาวน์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น ๔ อาคาร ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • การปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ ๔ พร้อมรับมอบเสื้อกาวน์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น ๔ อาคาร ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 29 มิถุนายน 2561
จำนวนครั้งที่เข้าดู 741 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!