Faculty of DentistryChiangmai University

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครบรอบ ๕๑ ปี

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมแสดงความยินดีกับ วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครบรอบ ๕๑ ปี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 12 ตุลาคม 2561
จำนวนครั้งที่เข้าดู 43 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!