Faculty of DentistryChiangmai University

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ ๕

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ ร่วมออกบูทกิจกรรม ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561
จำนวนครั้งที่เข้าดู 89 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!