Faculty of DentistryChiangmai University

รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 100 ขวด

  • อ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง เป็นผู้แทนดร. ธนันทร์กฤศ ศุภประเสริฐชัย มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 100 ขวด ให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี และทีมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 8 มิถุนายน 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 67 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!